Em nữ sinh bị chú hàng xóm có tuổi sống độc thân phang cho sưng toác lồn, bịch thì cũng chỉ có tiếng ong tiếng ve như thế thôi nhưng nếu có thật thì anh nghĩ khéo phải trên thị xã thôi. Đạt nói luôn: – Thì đó đó! Em bảo trên thị xã còn gì nữa. Người làng nó lại chẳng chửi vào mặt cho, đây mới là cái mà anh em mình bắt thóp được chứ. Nếu không có thì bắt thóp làm sao được cơ chứ. Tôi gật đầu thì thằng Hiếu bảo: – Thôi anh em mình dưỡng sức rồi chờ đợi thứ bảy nhé. À anh Cường ơi,Em nữ sinh bị chú hàng xóm có tuổi sống độc thân địt cho toác lồn nhỡ bà Vi với cái Vân ở nhà thì làm thịt thế nào được. – Hôm đó bà Vi với cái Vân đi ăn