Em yến giả nai bạn trai cùng lớp ăn trái cấm móc lồn đóng gạch, chồng. Lắm khi nằm đêm suy nghĩ, Hòa thấy như vậy là không đúng, Em yến giả nai cho bạn trai móc lồn nện vào lồn nhưng chính Hòa cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có thái độ cùng lới nói khiễm nhã như vậy đối với một người đàn ông hiền lành chất phác, lại là chủ nhân của một cơ sở làm ăn tương đối vững vàng. Và nhất là ông Thời đã đem Hòa về cưu mang từ những ngày nàng mới đặt chân lên xứ Mỹ này. Nhớ lại 10 năm về trước, thời gian đầu mới được nhận vào định cư tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Hòa xin được một chân rửa chén cho một nhà hàng Tàu với mức