Mời anh em thẩm idol Unpai em gái quốc dân xinh đẹp nhất JP độ dâm thì không ai sánh bằng mày. Nó trèo thoăn thoắt lên chặt cả trùm mười sáu mười bảy quả dừa rồi hai đứa ngồi xuống gốc dừa chặt mà uống với nhau. Vừa làm với cái Vân mệt nên hai anh em tu ừng ực. Uống được hai quả thôi mà hai đứa tỉnh cả người. Làm xong bốn quả thì tôi hỏi: – Này cãi lão Thắng này nổi tiếng là người khó tính mà còn hấp hấp nhất cái làng này sao mà chú mày nắm thóp được đấy! Nó tu ừng ực quả dừa xong vứt cái tỏm xuống cái mương nước rồi quay lại nói: – Thì cũng từ nhà mụ Vi ra chứ đâu anh. Lão này đóng