Tag: Aka Asuka

Aka Asuka va nhau tới bến cùng anh nhân viên siêu thị may mắn

Aka Asuka va nhau tới bến cùng anh nhân viên siêu thị may mắn, Thanh đỏ mặt hờn. – Anh thật xấu. Hoàng Nam láu cá trêu. – Tại sao anh lại xấu. – Ai biểu bắt nạt em. – Hì hì đâu có, mà sao em biết kiểu hôn cậu bé vậy. Mặt ửng đỏ, Kiều Thanh cúi đầu nói. – Bọn con gái lúc nói chuyện có đứa lôi ra chuyện này, chúng kêu đàn ông cũng thích như thế, lúc đầu em nghe thì sợ lắm. Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao lại chiều anh nữa không biết, lần sau không làm thế nữa đâu. – Đừng lần sau lại thế nữa nhé, nhưng khẩu dâm rất dễ viêm nhiễm âm đạo, Dâm nữ số hưởng không mặc áo ngực va nhau tới bến cùng anh nhân viên siêu thị số hưởng nên anh sẽ chỉ bắt em khẩu