Tag: Mizuki Yayoi

Đêm tăng ca sung sướng được sếp nữ dáng ngon nõn nà cưỡng địt tê hết con cặc

Đêm tăng ca sung sướng được sếp nữ dáng ngon nõn nà cưỡng địt tê hết con cặc, 100k. Qua 5 giờ nó tự chuyển thành qua đêm là 500k vì lố 1 tiếng là thêm 100k. Lúc khách lấy phòng cứ để chỗ giờ nó mặc định tự động, Đêm tăng ca sung sướng được sếp nữ dáng ngon nõn nà ép tình buốt hết bao quy đầu nó tính theo giờ, lố giờ nó mới qua ngày là phải qua tiếng thứ 5. Khách ở 4 tiếng vẫn có được 100k. Cứ thế mà tính. Nhưng tôi khuyên không nên, muốn làm lâu dài phải trung thực, vì đi đêm có ngày sẽ gặp ma thôi. Thế là anh chàng này nhờ tôi book grap dùm, tôi sẵn lòng, trong lúc đợi grab tranh thủ trò chuyện: – Sao về sớm vậy anh, sao không ngủ trưa về. Anh ta vỗ