Tag: sex ko che

Em goá phụ Saori Miyazawa và câu chuyện cọc đi tìm trâu thời @ hay vl

Em goá phụ Saori Miyazawa và câu chuyện cọc đi tìm trâu thời @ hay vl, thì chú không biết. Chứ riêng chú thì đi làm suốt ngày, thì giờ đâu mà có bồ với bịch. – Cháu hỏng tin đâu. Cháu chỉ cần nhìn sơ qua căn phòng là cháu biết… có đàn bà con gái đến hay không liền hà. Luân vô tình mắc mưu Ngà: – Đó. Cho cháu tự nhiên mở cửa phòng mà xem. Nhưng đừng có đi vô phòng người ta nghe chưa. Vừa nói Luân vừa tiến tới xoay thử cái núm cửa ở phòng Hoàng. Cửa phòng bật ra vì Hoàng không bao giờ khóa cửa. Ngà nghiêng người ghé mắt liếc sơ qua. Căn phòng thật gọn gàng ngăn nắp.