Thằng anh khốn nạn nửa đêm mò chén em kế mới lớn thật là vcl, nên em sợ dính đến tình cảm không làm được cho khách nữa… tôi hiểu. Tôi tha. – Cột đèn cong queo… khiếp… phê chết. Em nhắn cho tôi sau hôm đó… Tôi chỉ mỉm cười rồi nhìn xuống vỗ về thằng em mình. “Làm tốt lắm nhóc”. Kể từ hôm em chén tôi, em đã về đầu quân cho tôi, Thằng anh khốn nạn nửa đêm mò chén em kế mới lớn thật là vcl em nó là một điều “đặc biệt” trong list hàng của tôi. Là một di sản.“Duyên Phận là một cuốn sách. Nếu lật giở mà không để tâm sẽ bị lướt qua… Đọc quá chăm chú sẽ khiến người ta đau lòng…” Rồi mọi sóng gió cũng đã trôi qua, tôi thu thập