Tống tình cô giúp việc vú to đẹp ngon kinh dị luôn ạ, là cả hai không có nhiều tiền vì cả hai điều trốn gia đình lên đây. Rồi từ khi Tuấn và Hoàng Mai dọn vào khu nhà trọ của ông Khải gặp ai trong nhà trọ ông điều nói rằng Tuấn và Hoàng Mai điều là bà con dưới quê của ông lên đây ở trọ, Cưỡng tình chị giúp việc dáng đẹp mông to gợi cảm sướng kinh dị luôn ạ người trọng nhà trọ điều tin những lời ông Khải nói vì ông ta trong mắt họ là ông người tốt bụng và hiền lành. Sau hơn một tháng Tuấn và Hoàng Mai dọn tới đây thì ông Khải để ý và gần như đã nắm rõ hết sinh hoạt của Tuấn và Hoàng Mai. Khi thấy xe của Tuấn đi khỏi nhà