Bố chồng cửng buồi mơn trớn gạ tình con dâu khắp nhà khi con trai vắng nhà, từng chút như vậy làm sao ông không cảm động cho được. Ông ngồi xuống bên cạnh Hòa, lôi phụ nàng các món đồ nàng vừa mua, bày ra đầy dưới thảm. Hòa sửa soạn sành vừa nói huyên thuyên: – Cái cà vạt này anh phải mặc chung với bộ này coi mới hợp. Còn bộ vest này là hiệu nổi tiếng lắm đó. Bữa nay nó hạ giá em mới dám mua chứ bình thường mua hỏng nổi đâu. Còn bộ này em thấy nó dễ thương, Bố chồng cửng buồi mơn trớn gạ tình con dâu khắp nhà bắn tinh thẳng vào lồn trẻ trung nên mua cho Ngọc. Còn Ngà thì bộ này. Ông Thời cắt ngay lời nàng: – Còn em có mua cái gì không? – Không.