Nửa đêm em sinh viên cầm hồ sơ đến nhà xin việc anh giám đốc độc thân và cái kết, được lên bèn gọi thằng Đạt: – Đạt ơi ra anh nhờ cái. Không biết thằng Đạt làm gì mà lâu mãi chưa ra được. Tôi gọi to hơn: – Đạt ơi, mày ra nâng hộ anh cái này cái. Bây giờ thì mới có tiếng thằng Đạt vang lên: – Anh Cường ơi… vào đây đi anh. Tôi đành vứt đó rửa tay vào không biết thằng Đạt này nó làm cái gì bên trong nhà nữa. Vào phòng bếp không có, Nửa đêm em sinh viên đem hồ sơ đi xin việc vào buổi tối nhà anh quản lý trẻ độc thân và cái kết phòng khách cũng không, vào đến cái phòng ngủ của bà Vi ở bên hông nhà thì thấy bà Vi đang quỳ xuống mà thổi kèn cho thằng Đạt. Thấy tôi vào trong thì