Trời mưa anh nhân viên vào nhà nghỉ cùng sếp nữ dâm đãng tập đánh vẫn cả đêm, trong kế hoạch theo sự chỉ dẫn của dì Hạnh. “Tiền thì tốt rồi, nhưng không đủ nộp học phí cho con đâu má à. Ngay cả ăn ở nhà dì thì tiền đóng học phí là quá cao. Con đã nói với dì điều này và dì nói là có một nhà thờ đang cung cấp chương trình thí điểm để trả học phí 20 triệu cho sinh viên có đủ điều kiện.” Má tôi có vẻ vui mừng khi nghe điều này nên nói với tôi: “Tốt, nghe hay đó. Con nên nộp đơn. Mất bao lâu, rồi cần những gì liên quan đến nó?” “À, đó mới là vấn đề đó má. Chỉ trong một tuần, Trời mưa anh nhân viên phải vào khách sạn trú cùng sếp nữ dâm đãng phang nhau cả đêm và